خرید VPN در ویندوز


خرید VPN در ویندوز

استفاده از اینترنت به عنوان بستر انتقال داده خرید VPN در ویندوز ها هر روزگسترش بیشتری پیدا می کند .

باعث می شود تا مراجعه به سرویس دهندگان وب و سرویس های Email هر اکانت تست وی پی ان روز بیشتر شود . با کمی کار می توان حتی دو کامپیوتر را که در دو قاره مختلف قرار دارند به هم مرتبط کرد . پس از برقراری این ارتباط ،‌هر کامپیوتر،کامپیوتر دیگر را طوری می بیند که گویا در شبکه محلی خودش قرار دارد.

خرید VPN در ویندوز
خرید VPN در ویندوز

از این رهگذر دیگر نیازی به ارسال داده ها از طریق سرویس هایی مانند Email نخواهند بود. خرید وی پی ان تنها اشکال این کار این است که در صورت عدم استفاده از کارکردهای امنیتی مناسب،‌کامپیوترها کاملا در اختیار خرابکارن قرار می گیرند. VPN ها مجموعه ای از فيلتر شكن رايگان ios سرویس های امنیتی در برابر این عملیات را فراهم می کنند.